Develox AB - Vi skapar lönsamhet

Business Intelligence inom handel och industri

Vi skapar lönsamhet

Business Intelligence för företag inom handel och industri

VARFÖR BUSINESS INTELLIGENCE?

Rörlig marknad

Du har troligtvis en marknad som rör sig hela tiden och du behöver ta nya beslut löpande. Med Develox BI-verktyg kan du snabbt få fram rätt information och göra korrekta bedömningar.

Lärande miljö

Develox BI-verktyg skapar en lärande miljö som ger dig och dina medarbetare möjlighet att driva verksamheten mer effektivt och intelligent.

Investering

Business Intelligence är en del av den pågående digitaliseringen och ett starkt växande område. Många företag investerar i olika BI-lösningar, det bör du också göra.

OM DEVELOX

Efter att vi jobbat 7 år tillsammans kände vi att det var dags att starta ett eget företag. Vi hade varit med om en resa där vi digitaliserat, effektiviserat, utvecklat försäljning och organisation, bytt affärssystem, byggt och implementerat BI-verktyg, WMS, elektroniska flöden, intranät mm. Med detta som bakgrund fanns det flera spår men det var Business Intelligence som var det självklara valet. Att utveckla (develop) företag på olika sätt är det roligaste vi vet, vi startade Develox AB hösten 2016.

Vi ser att det finns många små och medelstora företag som ännu inte upptäckt BI och som jobbar i system med varierande datakvalitet och många manuella processer. Det ger en hög risk för felkällor med komplicerat och tidskrävande arbete som följd. I flera fall väljer man av att avstå sin analys, det tar helt enkelt för mycket tid.

Vi på Develox har specialiserat oss på Business Intelligence för handel och industri. Med vår bakgrund och samlade erfarenhet kring hur du kan jobba med BI vill vi hjälpa till att skapa bättre lönsamhet i ditt företag. Vi kan hjälpa till med BI-verktyg, utbildning och förankring i din organisation.

Att jobba med Business Intelligence är väldigt roligt och vi har ett stort engagemang i dina frågor. Vi ser inte Business Intelligence som en IT-lösning utan som en hjälp för människor i olika roller att ta riktiga beslut. Vi vill se att verktyget i stort och smått, skapar beteendeförändring i din organisation, det är då du når full effekt.

Produkter

Vi har moduler för ditt företags olika avdelningar. Det kan röra sig om analyser för lager, försäljning, artiklar, plock, order, butik eller inköp. Har du flera företag och vill få en samlad bild, kan vi skapa en modul för detta. Vi hjälper dig med både analysverktyg och olika sätt att presentera din analys.

Vi utbildar och förankrar

Vårt verktyg är enkelt att navigera i men det kan behövas en viss utbildning för att få alla att komma igång. Vi hjälper till med utbildning och säkerställer effekter av ditt verktyg. De insikter och det lärande som verktyget ger utvecklar din organisation och skapar värde för kunden och för företaget.

Kontakta oss

Robert Stenvall

Säljer, utvecklar & utbildar

Pontus Hallberg